Σύσταση Νέου Διοικητικού Συμβουλίου
 

Αθήνα, 6 Απριλίου 2004

Θέμα: Γενική Συνέλευση-Εκλογές-Διευκρίνηση της ώρας
Σύμφωνα με το Καταστατικό συνεκλήθη το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο και συγκροτήθηκε σε σώμα ομοφώνως ως εξής:
Πρόεδρος Δημήτρης Κουτσομπόλης
Αντιπρόεδρος Μαρία Κοντούλη
Γραμματέας Γιώργος Ελταχήρ
Ταμίας Πόπη Καπετανοπούλου
Μέλος Ελευθερία Σούμπαση
Το νέο Δ.Σ., αφού υπογράμμισε τη σημασία της συμμετοχής όλων μας και ακόμα περισσότερο της κατάθεσης των προτάσεών μας με κάθε τρόπο, με στόχο την ενίσχυση της δυναμικότητας του Συλλόγου, συζήτησε για τις μελλοντικές δράσεις του Συλλόγου και αποφάσισε στο προσεχές διάστημα να προωθήσει τους εξής στόχους:
  • Εύρεση σταθερού χώρου στέγασης του Γραφείου του Συλλόγου σε χώρους του Τμήματος. Το Γραφείο αυτό θα είναι ανοικτό τουλάχιστον 2 φορές κάθε εβδομάδα σε προκαθορισμένες ώρες.
  • Δημιουργία μηνιαίου ηλεκτρονικού ενημερωτικού δελτίου με τη συμμετοχή όσων συναδέλφων επιθυμούν, με στόχο την καλύτερη ενημέρωση σχετικά με τα τεκταινόμενα στον χώρο μας.
  • Ενεργοποίηση της on - line επετηρίδας.
  • Αναμόρφωση του forum της ιστοσελίδας του Συλλόγου χωρίς κωδικό πρόσβασης.
  • Δυνατότητα υποβολής αίτησης εγγραφής μέσω του δικτυακού τόπου.
  • Διεξαγωγή έρευνας σχετικά με το Σύλλογο και τις μελλοντικές δραστηριότητές του, μέσω του δικτυακού τόπου του Συλλόγου.
 

Σύντομα θα υπάρξει αναλυτική ενημέρωση για καθένα από τους παραπάνω στόχους.

Το Δ.Σ. του Συλλόγου


Ανακοίνωση - .doc format
Ανακοίνωση - .pdf format