ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ M.M.E.
MediaData central
 Μεθοδολογία     Πληθυσμός     Πηγές   Περιεχόμενο   
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

ΠΙΝΑΚΕΣ - Διαφήμιση

Περιγραφή: Διαφημιστική δαπάνη στα τέσσερα κύρια διαφημιστικά Μ.Μ.Ε., 1960-2000.

Περιγραφή: Μέσος ημερήσιος αριθμός διαφημίσεων και συνολικός ετήσιος αριθμός διαφημίσεων, 1980-2002.

Περιγραφή: Μέσος ημερήσιος αριθμός διαφημίσεων, 1980-2004.

Περιγραφή: Μέσος ωριαίος αριθμός διαφημίσεων, 1980-2004.

Περιγραφή: Ποσοστιαία κατανομή του μέσου ημερησίου αριθμού διαφημίσεων
      » των εφημερίδων και των περιοδικών σε σχέση με αυτού του ραδιοφώνου και της τηλεόρασης
      » του ραδιοφώνου σε σχέση με αυτού της τηλεόρασης, 1980-2004

Περιγραφή: Μέσος ημερήσιος αριθμός διαφημίσεων στο ραδιόφωνο (δημόσιο και ιδιωτικό) και στην τηλεόραση (δημόσια και ιδιωτική), 1980-2000.


Τελευταία ενημέρωση: 28/05/2007 01:51