ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ M.M.E.
MediaData central
 Μεθοδολογία     Πληθυσμός     Πηγές   Περιεχόμενο   
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ

Στοιχεία σχετικά με τον πληθυσμό:
Τα στοιχεία τα σχετικά με τα μεγέθη του πληθυσμού βασίζονται σε :
α. ετήσιες εκτιμήσεις του συνολικού πληθυσμού κατά το μέσον του έτους
β. ετήσιες εκτιμήσεις του πληθυσμού με ηλικία 15-64 ετών, με βάση το α.
γ. ετήσιες εκτιμήσεις του αριθμού των νοικοκυριών, από την οικεία Εθνική Στατιστική Υπηρεσία.

Απεικόνιση της διαθεσιμότητας των κυρίων και συμπληρωματικών στοιχείων της στατιστικής βάσης
  α. Έντυπα Μ.Μ.Ε.
  Εφημερίδες Περιοδικά Βιβλία
Κύρια στοιχεία Υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία Υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία
Συμπληρωματικά στοιχεία Υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία Υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία Υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία
  β. Κινηματογράφος
Κύρια στοιχεία Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία
Συμπληρωματικά στοιχεία Υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία
  γ. Ηλεκτρονικά Μ.Μ.Ε.
  Ραδιόφωνα Τηλεοράσεις Άλλες συσκευέ
Κύρια στοιχεία Υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία Υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία
Συμπληρωματικά στοιχεία Υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία Υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία Υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία
  δ. Νέα Μ.Μ.Ε.
  Ηλεκτρονικοί υπολογιστές Κινητή τηλεφωνία Διαδίκτυο
Κύρια στοιχεία Υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία Υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία Υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία
Συμπληρωματικά στοιχεία Υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία Υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία Υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία
  ε. Στοιχεία κατανάλωσης
Κύρια στοιχεία Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία
Συμπληρωματικά στοιχεία Υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία
  στ. Διαφημιστική δαπάνη
Κύρια στοιχεία Υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία
Συμπληρωματικά στοιχεία Υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία


Τελευταία ενημέρωση: 28/07/2006 13:53